Shepher Mediation

Scheiden goed geregeld

Ik bied betaalbare, betrouwbare en complete begeleiding bij echtscheiding met ruimte voor emoties, zodat je kunt werken aan een nieuwe toekomst.

Neem contact op voor een vrijblijvende kennismaking

Bel, app of sms: 06-45494465

Wij gaan scheiden. En nu?

Bij scheiding komt heel veel kijken. Naast heftige emoties vooral ook veel regelwerk. Wat betekent dit voor de kinderen? Wie blijft in het huis wonen? Hoe verdelen we de spullen? En wat betekent dit financieel? 

Hoewel je natuurlijk veel zelf kan doen is het fijn om een onafhankelijke derde te hebben die jullie begeleidt in het proces en je helpt om beter met elkaar te communiceren. Zo kun je werken aan een nieuwe toekomst.

Als er nog minderjarige kinderen zijn, ben je als ouders verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. Hierin worden afspraken gemaakt over wie wanneer voor de kinderen zorgt, de verdeling van kosten en taken en hoe je in de toekomst afspraken blijft maken als ouders. Soms is er ook sprake van kinder- of partneralimentatie waarover afspraken gemaakt moeten worden.

De mediator stelt op basis van jullie afspraken het echtscheidingsconvenant en het ouderschapsplan samen. Ook de berekening van eventuele alimentatie kan de mediator uitvoeren. Daarna wordt het echtscheidingsverzoek ingediend bij de rechtbank.

Hoe werkt mediation bij een scheiding?

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling. De mediator helpt om beter met elkaar te communiceren en zo samen afspraken te maken. In het geval van een scheiding moet er veel geregeld worden. De mediator treedt op als een onafhankelijke derde, die ervoor zorgt dat zaken goed uitgesproken worden en ruzie wordt voorkomen. 

Vertrouwen in je mediator is heel belangrijk. Daarom is een kennismakingsgesprek bij mij vrijblijvend en kosteloos. Tijdens dit gesprek leg ik uit wat je kunt verwachten van het traject en is er ruimte om de situatie verder te verhelderen. Daarnaast kunnen jullie alvast proeven van mijn mediationstijl en beoordelen of dit bij jullie past. Naar aanleiding van de kennismaking krijgen jullie een inschatting van de lengte en kosten van het traject.

Als mediator zorg ik ervoor dat jullie beiden voldoende de ruimte krijgen om zaken uit spreken en dat de onderlinge sfeer goed blijft, zodat je samen goede afspraken kunt maken.  Gemiddeld zijn er 4-5 gesprekken nodig in een traject. Op basis van jullie afspraken maak ik de benodigde documenten op en kan ik op verzoek zorgen voor de alimentatieberekeningen. 

Stappenplan scheiding

Een mediationtraject bij scheiding ziet er als volgt uit:

Tarieven

Kennismakingsgesprek:


Kies daarna tussen uurtarief of een totaalpakket, waarbij vooraf de prijs vaststaat.


Met toevoeging (gesubsidieerde rechtsbijstand):

Als u in aanmerking komt voor toevoeging betaalt u alleen een kleine bijdrage. Voor 2023 is dit €59,- of €117,- voor het hele traject. Alles over de voorwaarden kunt u vinden op: https://www.rechtsbijstand.nl/


Commercieel uurtarief mediation werkzaamheden:


Berekenen van partner- en/of kinderalimentatie:


Voor een scheidingtraject waarbij minderjarige kinderen betrokken zijn, is de mediator al snel 20-30 uur bezig. Zijn er geen kinderen dan zijn er 15-20 uur nodig. Andere mediationtrajecten van familiezaken of burenruzies kunnen meestal binnen 8-10 uur behandeld worden. 

Er zijn aanvullende kosten (advocaat- en griffiekosten) voor het indienen en de behandeling bij de rechtbank. 

Totaalpakketten (afhankelijk van persoonlijke situatie) starten vanaf €900,- exclusief btw. Zo weet je vooraf precies wat je betaalt en zijn er geen vervelende verrassingen achteraf.


Hebt u een rechtsbijstandsverzekering? Het kan zijn dat mediation (deels) wordt vergoed. Vraag dit na bij uw verzekeraar.

Toch verder met elkaar? Relatiemediation!

Soms is er veel spanning in een relatie, maar willen beide partners juist wel verder met elkaar.  Er zijn telkens terugkerende ruzies en irritaties over en weer. De communicatie binnen de relatie is verstoord en het is dan moeilijk om samen zaken te bespreken zonder escalaties. Relatiemediation kan dan helpen om samen goede afspraken te maken zodat irritaties in de toekomst kunnen worden voorkomen. 

Relatiemediation is géén therapie, maar biedt jullie de ruimte om onder begeleiding van een onafhankelijke en neutrale derde (de mediator) gezamenlijk afspraken met elkaar te maken en oplossingen te bedenken voor datgene wat onderling niet lekker loopt. Hoe willen jullie omgaan met de opvoeding? Wat verwacht je van elkaar in het huishouden? Welke afspraken willen jullie maken rondom de financiën? Welke leefregels willen jullie afspreken? 

Bij relatiemediation kun je dus zelf aangeven waarover je graag afspraken wil maken en krijgen jullie beide de ruimte om je eigen kant te belichten en naar de ander te luisteren in een veilige omgeving. De mediator gaat uit van jullie eigen vermogen om gezamenlijk tot oplossingen te komen en begeleidt op het proces, door samen te vatten en door te vragen. De gemaakte afspraken kunnen, indien gewenst, worden vastgelegd in een overeenkomst.

Neem gerust contact op voor een vrijblijvende kennismaking. 

Overige mediationdiensten

Als gecertificeerd familiemediator en ervaren buurtbemiddelaar kunt u bij mij ook terecht voor conflicten binnen families of in de buurt, zoals rondom nalatenschappen of burenoverlast. Bel, mail of app gerust voor meer informatie of een vrijblijvende kennismaking.

Vind de rust terug

Er komt veel op je af! Met elkaar in gesprek en duidelijke afspraken, bieden de rust om aan je nieuwe hoofdstuk te schrijven.

Een duidelijk ouderschapsplan

Ouders ben je voor het leven, ook na een scheiding. Een persoonlijk en op jullie situatie afgestemd ouderschapsplan geeft houvast in de opvoeding.

Afspraken over huis en raad

Het financiële plaatje na een scheiding verandert behoorlijk en er moet het nodige verdeeld worden. Krijg het overzicht terug, zodat je plannen kunt maken!